Nyheter

SBI kommenterar biogasproduktion och leverans i Örebro


Swedish Biogas International AB Logo

Gaskvalitet

Swedish Biogas International Örebro AB och Örebro kommun har ett avtal gällande försörjning av biogas för användning i innerstadsbussar. Avtalet reglerar bland annat kvaliteten på den gas som ska levereras och dess sammansättning.

Busstrafiken är en samhällskritisk funktion. Bränsleförsörjningen tillåts inte stanna varför ett säkerhetssystem baserat på flytande naturgas finns installerat vilket möjliggör inblandning av naturgas i biogasen i andelar mellan 0 – 100%.

Enligt avtalet kan biogas eller blandning av biogas och naturgas levereras. En blandning av biogas och naturgas kallas fordonsgas.

Energimyndigheten konstaterar i sin rapport Analys av marknaderna för biodrivmedel” (ES 2013:08) att ”det är vanligt att lokala fordonsgasmarknader baserade på biogas på olika sätt har tillgång till naturgas, vilken används som backup vid driftstörningar. Av denna anledning behöver det inte vara 100 procent biogas även när tankning sker på en tankstation som endast förses med biogas. Dock finns det ett allmänt åtagande i branschen att biogasandelen ska vara minst 50 procent, vilket har lett till att snittet för biogas i fordonsgasmixen under de senaste åren legat runt 60 procent.

Tabell 1 visar biogasandelen i fordonsgasmixen dels i Sverige dels i Örebro.

 Biogasens andel i fordonsgasen
År   Sverige Örebro 
 2016    92%
 2015  74%  78%
 2014  63%  74%
 2013  61%  72%

Tabell 1 biogasens andel i fordonsgasen
1Statistik från Energigas Sverige - SCB; 2Statistik från SBI t.o.m. 2016-09-11

Den fordonsgas som Swedish Biogas International Örebro AB levererar möter eller ligger väsentligt över det allmänna åtagandet i branschen.


Variationer i energiinnehåll

I en rapport från april 2014, Problemorientering Biogasdriften i Örebro, utförd av Miljö & Avfallsbyrån AB och Sweco, på uppdrag av Länstrafiken i Örebro och i samarbete med Nobina, Swedish Biogas International och Örebro kommun konstateras bland annat att ”i MAN-bussar med den äldre motortypen, som så gott som uteslutande trafikerar Örebro, regleras inte motorstyrningen i motorn automatiskt efter gasens energiinnehåll. I nyare bussar styrs detta automatiskt. De uppmätta variationerna i gasens energiinnehåll antas bero på inblandning av naturgas. Det faktum att produktions- och distributionsanläggningar för biogas som drivs på samma sätt som den i Örebro inte uppvisar liknande driftstörningar i bussar av nyare slag med automatisk motorstyrning dras slutsatsen att det är bussarnas svårighet att hantera dessa energivariationer som är den största orsaken till driftstörningarna. Variationerna i energiinnehåll är inte en kvalitetsbrist hos gasen utan en naturlig följd av blandningen av naturgas och biogas.

Avtalet mellan Swedish Biogas International Örebro AB och Örebro kommun fastställer att biogas eller en blandning av biogas och naturgas kan levereras. 

Affärsmässiga överväganden hos bussentreprenören, som att t.ex. använda bussar med ålderstigna motorstyrningssystem som kan leda till driftstörningar, är inget som Swedish Biogas International Örebro AB ansvarar för eller kan påverka.

 

För mer information kontakta: Erik Woode - Marknadschef, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 013-991 96 63

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com