Nyheter

SBI erhåller stort investeringsstöd från Klimatlivet


Swedish Biogas International AB Logo

Biogas ger störst miljönytta per krona - det är återigen bevisat, då Naturvårdsverket beviljar SBI 58 mkr i investeringsstöd för byggnation av en av Sveriges största biogasanläggningar i Bromölla kommun.

Även ett par mindre investeringar i våra befintliga anläggningar i Katrineholm och Västerås har beviljats stöd för teknik för restgasdestruktion.

Läs mer på https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Klimatklivets-biogas-visar-vagen-mot-en-fossilfri-fordonsflotta/

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com