Nyheter

Nationella Biogasveckantankasvenskt2Biogasen är avgörande för att Sverige ska lyckas ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men biogasen är så mycket mer än marknadens renaste lokala fordonsbränsle. Produktionen av biogas ger också en ytterligare fantastisk produkt, biogödsel.

Biogödseln återförs till lantbruket och ersätter konstgödsel. Utan svensk biogasproduktion skulle det inte kunna erbjudas lika mycket lokalproducerade KRAV-märkta livsmedel i våra affärer.

Alla svenskar, de som dagligen besöker toaletten och de mer än fem miljoner svenskar som sorterar sitt matavfall bidrar till det lokala kretsloppet där ett klimatneutralt bränsle tillverkas i den egna kommunen.

Med biogas är det enkelt att vara klimathjälte. Med kampanjen vill vi ge svenskarna det goda miljösamvete de förtjänar, säger Jan Rapp – ordförande i Biogasakademin.

Swedish Biogas International är Sveriges största biogasproducent och har som vision att genom sin kunskap och erfarenhet vara ledande inom processteknik och produktion av biogas. Därigenom ska Swedish Biogas International bidra till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt.


Vi som ligger bakom den Nationella Biogasveckan är: Swedish Biogas International AB, Svensk Biogas, Scandinavian Biogas, Biogasakademin, Fordonsgas, Malmberg, AGA, Skoda, Volkswagen, Audi, Taxi020 och Tekniska verken.

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com