Nyheter

Biogas i Sörmland kan öka stort


Swedish Biogas International AB Logo

Naturvårdsverket meddelar idag att man beviljar SBI Stigtomta AB och Strängnäs Biogas AB tillsammans 72 miljoner kr i investeringsstöd ur programmet Klimatklivet (av totalt 123 miljoner kr i denna omgång).

Beslutet är fattat på grunden största möjliga miljönytta i form av minskade utsläpp, och stödet tilldelas de båda biogasbolagen i hård konkurrens med ett stort antal ansökningar inom miljö- och energiområdet.

Region Sörmland har, med hjälp av Biogas Öst och de båda bolagen, varit gemensam sökande instans.

Läs mer om Naturvårdsverkets Pressmeddelande - 123 miljoner investeras i klimatet här...

Läs mer om Biogas Öst Pressmeddelande - 72 miljoner till biogas i Sörmland här...

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com