Nyheter

Nu kommer gasen i AlvestaByggnationen av Alvesta Biogas har flutit på enligt plan – både tidplan och budget har hållits mycket väl.

Anläggningen var i det närmaste färdigställd i slutet av november och inmatning av substrat påbörjades den 5/12. Gas till jul!
På tur nu står driftsättning av gasfacklan, varefter igångkörning av uppgraderingsanläggningen görs i början av januari 2015.
Återstår förutom detta även driftsättning av kompressorstation och flakfyllning.

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com