Nyheter

Debatt inför riksdagsvalet! - Gasens bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta


Swedish Biogas International AB Logo

Mer än 90 % av våra vägtransporter drivs av fossila drivmedel och det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 känns långt borta. Hur ska utvecklingen skyndas på? Vilka ytterligare initiativ och beslut krävs? Vilken roll ska gasen spela? Vad kan vi lära av "biogaslänet" Östergötland?

Biogas Öst anordnar tillsammans med Energigas Sverige, Swedish Biogas International och Tekniska Verken i Linköping ett debattseminarium i Linköping inför höstens riksdagsval. I debatten medverkar följande östgötska riksdagskandidater:

  • Betty Malmberg (M)
  • Muharrem Demirok (C)
  • Johan Löfstrand (S)
  • Annika Lillemets (MP)

Vad? Kostnadsfritt debattseminarium, avslutas med mingellunch
När? 2 september, kl. 11.00-13.00
Var? Tekniska Verkens hörsal, Brogatan 1, Linköping
Anmälan? Senast den 26 augusti via formulär på Energigas Sveriges hemsida.

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com