Nyheter

Jordberga Biogas först med att leverera biogas till stamnätet


Swedish Biogas International AB Logo

Nu matas biogas från Jordberga som första anläggning in i stamnätet! Efter ett drygt års byggnation är nu 2 av 3 produktionslinjer i gång, och full produktion beräknas finnas i slutet av året. Samtidigt skördas bl a helsäd hos närliggande gårdar för att efterhand matas in som del av substratmixen.

Läs mer klicka här...

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com