Nyheter

Byggandet av Alvesta Biogas är igångAlvesta Biogas, som driftsätts i höst, är redan igång med mark- och betongarbeten. Bilden visar arbetet med betongfundament, både för rötkamrarna, gödselbrunnar och plansilos.

Nästa steg är att i juni börja byggnation av bl a mottagningshall och teknikenhet.

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com