Nyheter

Energiministern och LRF besökte Katrineholm BiogasDen 9/5 besökte Anna-Karin Hatt (C) LRF med förbundsordförande Helena Jonsson och lantbrukare från Södermanland olika energiproducerande gårdar i länet.
En visning av Katrineholm Biogas på Valla gård gjordes som avslutning på dagen.

Under hela besöket diskuterades vikten av omställning till förnybar energi och de behov av långsiktighet och styrmedel som behövs för att utveckla omställningen till fossilfrihet inom transportsektorn.

En rundvandring som präglades av mycket intresserade och initierade besökare, samt goda diskussioner utifrån både biogasbranschens synpunkter och de förslag C medverkat till!

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com