Om biogas

Naturlig energi

Biogas är metangas framställs av naturliga mikroorganismer där vi använder förnybara råvaror. Gasen kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning.

Biogas är en effektiv energikälla som ingår i ett naturligt kretslopp.

Industriell framställning av biogas

Vi på Swedish Biogas International har många års erfarenhet av fullskalig, industriell framställning av biogas. Tack vare vår kunskap kan du utnyttja många av de resurser som ofta blir till avfall– eller restprodukter från jordbruk och matindustri, köksavfall och avloppssediment.

Andra råvaror kan vara lokalt framställda biogasgrödor och gödsel.

Biogas är framtidens energikälla - idag.