News

Swedish Biogas International har besökt Indien för möten om förnybar energi


Swedish Biogas International AB Logo

I satsningen ingår 10 svenska företag, alla i absolut framkant inom sin bransch. Samtliga har gemensamt att de är inriktade mot hållbarhet, energieffektivitet och säkerhet.

I vecka 40 besökte den svenska företagsdelegationen Indien under ledning av ambassadör Harald Sandberg, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Förutom möten på ministernivå genomfördes ett mycket intensivt mötesprogram mellan svenska och indiska företag bland annat i Chennai och Delhi.

Swedish Biogas International och vårt erbjudande rönte stort intresse eftersom den indiska regeringen har ett mycket ambitiöst program för att snabbt öka användandet av förnyelsebara energikällor. Waste to Energy är ett begrepp i Indien och biogas är just den förnybara energikällan som efterfrågas mest.

Satsningen från Energimyndigheten fortgår under 2017 och Swedish Biogas International ser fram emot kommande besök och samarbeten i Indien för att stödja den indiska utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.

 

För mer information kontakta: Erik Woode - Marknadschef, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 013-991 96 63

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands.

Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 34 anställda och omsatte cirka 180 miljoner kronor 2014.

www.swedishbiogas.com

Find us!

Address
Gjuterigatan 1B, 582 73, Linköping
Phone number
+46 (0)13-465 08 85