Tillbaka

Västerås Uppgradering och Rötkammare

Swedish Biogas International Västerås AB

Swedish Biogas International Västerås AB och dess biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Swedish Biogas International AB och lokala lantbrukare.

Anläggningen uppfördes under 2013 och är en samrötningsanläggning för rötning av i huvudsak gödsel och restprodukter från lantbruket i närområdet. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalité i en vattenskrubberanläggning, och leds via gasledning till närliggande kund.

Den befintliga biogasproduktionen i Västerås, som drivs av Svensk Växtkraft AB , behövde kompletteras på grund av en växande marknad. Denna marknadsexpansion utfördes genom ett avtal med SBI Västerås där 3 miljoner Nm3 fordonsgas per år ska produceras.

Ekologiskt godkänd biogödsel avsätts i samarbete med lokala lantbrukare.

Byggnationen inleddes vintern 2013, och driftstart skedde senhösten samma år.

 
Ägare: Swedish Biogas International AB (51%), lokala lantbrukare (49%)
Driftstart: Hösten 2013
Behandlad mängd substrat: 80 000 ton gödsel & 10 000 ton vegitabilier per år
Producerad mängd biometan: 3 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 80 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 13 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Swedish Biogas International Västerås AB

Anläggningstelefon
+46 (0)720 63 31 48
Returvägen 30
72246 Västerås, Sweden

Emma Landén

Platschef Västerås Biogas
+46 (0)720 62 06 21

Västerås, Sweden