Tillbaka

Örebro Rötkammare

Swedish Biogas International Örebro AB

Swedish Biogas International Örebro AB har levererat biogas till bussarna i Örebro sedan oktober 2009 och till Stockholm Gas sedan januari 2010.

Anläggningen rötar restprodukter från livsmedels- och annan industri och lantbruksbaserade råvaror. Den producerade biogasen uppgraderas i en vattenskrubberanläggning till fordonsgas, och förs via gasledningsnätet i Örebro till bussdepå och komprimering för flakfyllning, och förser även två biogasmackar i staden med gas. Fordonsgasen som produceras vid reningsverket Skebäck i Örebro går också denna in i gasnätet.

På anläggningen produceras även biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling.

 
Ägare: Swedish Biogas International AB
Driftstart: 2009
Behandlad mängd substrat: 40 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 5,5 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 60 000 m3/år
Reduktion av CO2: Cirka 14 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Swedish Biogas International Örebro AB

Anläggningstelefon
+46 (0)720 64 40 06
Tippvägen 1
70594 Örebro, Sweden

Gunnar Eriksson

Platschef Örebro Biogas
+46 (0)706 82 58 85

Örebro, Sweden