Tillbaka

Lidköping Flygfoto

SBI Lidköping AB

Swedish Biogas International Lidköping AB och dess biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Swedish Biogas International AB och FordonsGas Sverige AB. Samarbetet består i att SBI driver en produktionsanläggning för biogas och ansvarar från råvara fram till uppgraderad biogas. Uppgraderingen sker i en vattenskrubberanläggning. Därefter tar FordonsGas Sverige AB och förvätskar biogasen till flytande biogas för regional distribution respektive komprimerar för lokal distribution.
Vald teknik för förvätskningen innebär att biogas av fordonskvalitet putsas till i princip 100-procentig metan. Därefter kyls gasen ned till drygt minus 160 grader Celsius och blir i denna process flytande.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen industriella restprodukter från livsmedelsindustrin i Lidköping med omnejd.

Ekologiskt godkänd biogödsel avsätts i samarbete med lokala lantbrukare.

Byggprojektet inleddes under tidig vår 2010 och startade leverera biogas i januari 2011.

 
Ägare: Swedish Biogas International AB
Driftstart: Januari 2011
Behandlad mängd substrat: 60 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 6 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 50 000 Nm3/år
Reduktion av CO2: Cirka 14 000 ton/år
Investering: 80mkr, varav 17 mkr som Klimp-bidrag

Kontaktuppgifter

Swedish Biogas International Lidköping AB

Anläggningstelefon
+46 (0)734 30 13 02
Tippvägen 5
53140 Lidköping, Sweden

Mathias Sundberg

Platschef Lidköping Biogas
+46 (0)727 43 10 61

Lidköping, Sweden