Tillbaka

Katrineholm Flygfoto

Swedish Biogas International Katrineholm AB

Swedish Biogas International Katrineholm AB är en större gårdsanläggning för samrötning av i huvudsakligen gödsel och industriella bi-produkter från regionen. Producerad biogas uppgraderas med en vattenskrubberanläggning till fordonsgaskvalitet samt komprimeras och distribueras i gasflak till AGA Gas AB.

Ekologiskt godkänd biogödsel avsätts i samarbete med lokala lantbrukare.

Energiinnehållet i den producerade gasen kommer att motsvara 3 miljoner liter bensin vilket kommer att bidra till utsläppsminskningar av koldioxidekvivalenter motsvarande 13 000 ton.

 
Ägare: Swedish Biogas International AB
Driftstart: December 2010
Behandlad mängd substrat: 70 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 3 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 60 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 13 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Swedish Biogas International Katrineholm AB

Anläggningstelefon
+46 (0)703 64 16 81
Valla Gård
64193 Katrineholm, Sweden

Pia Ekelund

Platschef Katrineholm Biogas
+46 (0)703 55 91 93

Katrineholm, Sweden