Tillbaka

Jordberga Flygfoto

SBI Jordberga AB

SBI Jordberga AB uppfördes 2013 genom ett nära samarbete mellan SBI, E.ON, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar. SBI äger och driver nu produktionsanläggningen för biogas, och ansvarar för hela produktionskedjan från inköp av råvara fram till uppgraderad biogas. Den uppgraderade biogasen distributeras via gasledning till bl.a. Skånetrafikens bussar och publika tankställen.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa. Producerad biogas uppgraderas i en vattenskrubberanläggning, och distribueras sedan via injektion på gasnätet efter propantillsats. Förutom biogas produceras här en högkvalitativ biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling. Biogödseln går tillbaka till regionens lantbruk, och på så vis sluts det viktiga kretsloppet av näringsämnen.

 
Ägare: Swedish Biogas International AB
Driftstart: 2013
Behandlad mängd substrat: 90 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 11,7 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 110 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 28 000 ton/år
Gruppbild JordbergaPlatschef (mitten) och drifttekniker på SBI Jordberga AB

Kontaktuppgifter

SBI Jordberga AB

Anläggningstelefon
+46 (0)720 65 41 18
Lilla Jordbergavägen 349-0
23199 Klagstorp, Sweden

Örjan Brönmark

Platschef SBI Jordberga
+46 (0)703 85 89 61

Klagstorp, Sweden