Biogasanläggningar

Tillbaka

Alvesta Rötkammare

Alvesta Biogas

Swedish Biogas International AB uppförde 2014 en biogasanläggning åt ett antal lantbrukare runt Alvesta som planerat för biogasproduktion av sin egen gödsel och diverse restprodukter från industri och slakteri.
Totalt uppskattas ca 85 000 ton/år användas, och då motsvarar en produktion av 15 - 16 Gwh (ca 1, 6 miljoner Nm3 biometan).

SBI stod för en helhetslösning, från projektering, konstruktion, inköp och projektledning av byggnation, samt, i drift, leverans av produktions- och processtöd.

Markarbetena påbörjades under våren 2014, och hela anläggningen driftsattes i slutet av samma år.

Alvesta Biogas har slutit avtal med E.ON Biofor, som i sin tur distribuerar biogasen till Småländska Bränslen, som äger och driver ett tankställe i Växjö, samt planerar för fler tankställen i Kronobergs län. Ett sådant tankställe kommer att byggas i direkt anslutning till biogasanläggningen.

 
Ägare: Alvesta Biogas AB
Driftstart: Senhösten 2014
Producerad mängd biometan: 1,6 miljoner Nm3/år

Kontaktuppgifter

Peter Sigefjord

Projektchef
+46 (0)702 01 37 27

Linköping, Sweden