Biogasanläggningar

Tillbaka

Sylves och Grinstadgårds Illustration

Grinstadgårdsgas AB och Sylves Lantbruk (Brålanda Biogas)

SBI uppförde under sommaren 2012 två stycken samlingsanläggningar för huvudsakligen gödsel i Mellerud norr om Brålanda. Anläggningarna som ägs av Grinstadgårdsgas AB respektive Sylves Lantbruk är till 99 % identiska och ska båda leverera ut rågas på det lokala gasnätet inom Brålanda Biogas. Rågasnätet som byggdes under vinter/vår 2012 sträcker sig över 12 km och förbinder fyra stycken rågasanläggningar med en gemensam uppgraderingsanläggning utanför Brålanda. Producerad fordonsgas transporteras på gasflak till Trollhättan samt avsätts även lokalt på gasmack i Brålanda.

Grinstadgårdsgas AB ägs av en grupp lantbrukare som samlar gödsel från sina respektive gårdar för förädling till biogas och biogödsel. Anläggningen inom Sylves Lantbruk ägs enskilt av gården men gödsel från en granngård rötas också i anläggningen.

Lite anläggningsdata i korthet:

  • Rötkammare i ytbehandlat stål på 2 200 m3
  • Sluten mottagningsbrunn på 500 m3
  • Efterbrunn med gasuppsamling på 500 m3
  • SBI:s modulbyggda teknikcontainer innehållande all processutrustning
  • SBI styrsystem på industriell plattform från Siemens
  • Värmeåtervinning från utgående gödsel
  • Uppvärmning med värmepump och gaspanna
 

Grinstadgårdsgas AB

Ägare: Lantbrukskollektiv i Mellerud
Driftstart: December 2012
Behandlad mängd substrat: 25 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 400 000 Nm3/år
Produktion av biogödsel: 24 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 4 000 ton/år

Sylves Lantbruk

Ägare: Sylves Lantbruk
Driftstart: December 2012
Behandlad mängd substrat: 25 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 400 000 Nm3/år
Produktion av biogödsel: 24 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 4 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Peter Sigefjord

Projektchef
+46 (0)702 01 37 27

Linköping, Sweden