Biogasanläggningar

Tillbaka

Vadsbo Biogas

Vadsbo Biogas

SBI uppförde under hösten och vintern 2013-2014 en biogasanläggning åt Vadsbo Biogas utanför Mariestad.
Vadsbo Biogas AB ägs till lika delar av Vadsbo Växtodling och SBI.

Anläggningen behandlar ko- och svingödsel från delägarna till Vadsbo Växtodlings storskaliga djurhållning.
All producerad biogas förädlas till fordonsgas på anläggningen, där den köps av AGA för vidare transport på kompositflak och avsättning på deras tankställen. Mängden uppgraderad biogas uppgår till 1,6 miljoner Nm3 per år. Anläggningen med två rötkammare på 5.000 m3 vardera har dock god kapacitet för framtida expansion.

Leverantör av uppgraderingsanläggning för är Malmberg Water. Anläggningen driftsattes under senvintern och producerar full volym från sommaren 2014.

 
Ägare: Vadsbo Växtodling AB, Swedish Biogas International AB
Design: Swedish Biogas International AB
Driftstart: Vårvintern 2014
Behandlad mängd substrat: 60 000 ton/år (flyt. och fastgödsel)
Producerad mängd biometan: 1,6 miljoner Nm3/år, kan utökas
Produktion av biogödsel: 55 000 ton/år

Kontaktuppgifter

Peter Sigefjord

Projektchef
+46 (0)702 01 37 27

Linköping, Sweden